• Kim Bresseleers

COVID-19 (Coronavirus) - Wat je moet wetenOverzicht


COVID-19 is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een nieuw ontdekt coronavirus.


De meeste mensen die besmet zijn met het COVID-19-virus zullen milde tot matige aandoeningen van de luchtwegen ervaren en herstellen zonder een speciale behandeling nodig te hebben. Oudere mensen en mensen met onderliggende medische problemen hebben meer kans op een ernstige ziekte.


De beste manier om overdracht te voorkomen en te vertragen, is goed geïnformeerd te zijn over het COVID-19-virus, de ziekte die het veroorzaakt en hoe het zich verspreidt. Het virus verspreidt zich voornamelijk door speekseldruppels of afscheiding uit de neus wanneer een geïnfecteerde persoon hoest of niest, dus het is belangrijk dat u ook ademhalingsetiquette beoefent (bijvoorbeeld door te hoesten in een gebogen elleboog).


Op dit moment zijn er geen specifieke vaccins of behandelingen voor COVID-19. Er zijn echter veel lopende klinische onderzoeken naar mogelijke behandelingen. De WHO zal bijgewerkte informatie blijven verstrekken zodra klinische bevindingen beschikbaar komen.


Preventie


Ga als volgt te werk om infectie te voorkomen en de overdracht van het virus te vertragen:


 • Was uw handen regelmatig met water en zeep of maak ze schoon met handgel op alcoholbasis.

 • Houd minimaal 1 meter afstand tussen u en hoestende of niezende mensen.

 • Raak uw ogen, neus en mond niet aan.

 • Beoefen ademhalingshygiëne. Bedek uw mond en neus als u hoest of niest.

 • Blijf thuis als u u onwel voelt. Als u koorts, hoest en ademhalingsmoeilijkheden heeft, zoek dan snel medische hulp. Blijf op de hoogte en volg het advies van uw zorgverlener.

 • Afzien van roken en andere activiteiten die de longen verzwakken.

 • Beoefen fysieke afstand door onnodig reizen te vermijden en weg te blijven van grote groepen mensen.


Symptomen


Het virus treft verschillende mensen op verschillende manieren. COVID-19 is een luchtwegaandoening en de meeste geïnfecteerde mensen zullen milde tot matige symptomen ontwikkelen en herstellen zonder dat een speciale behandeling nodig is. Mensen met onderliggende medische aandoeningen en mensen ouder dan 60 jaar hebben een hoger risico op het ontwikkelen van ernstige ziekten en overlijden.


Veel voorkomende symptomen zijn onder meer:

 • koorts

 • vermoeidheid

 • droge hoest

Andere symptomen zijn onder meer:

 • kortademigheid

 • pijntjes en kwaaltjes

 • keelpijn

 • en heel weinig mensen zullen diarree, misselijkheid of een loopneus melden


Mensen met milde symptomen die verder gezond zijn, moeten zichzelf isoleren en contact opnemen met hun arts. Mensen met koorts, hoest of ademhalingsproblemen moeten hun arts bellen en medische hulp inroepen.


Gebaseerd op informatie van het WHO (World Health Organization) - www.who.int/COVID-19
3 views0 comments
About
Green Yourself

Here at Green Yourself, we believe getting healthy is a journey that leads to a happier, more fulfilling life.

 

We are here to help you achieve this goal through articles, recipes and our amazing online community! 

Stay Connected

 • @green_yourself

Subscribe to our newsletter and receive weekly updates on healthy food, natural care and sustainable living! 

Post you also might like